In order to live, the three ingredients of water, food and air are vital but which is more important?

[yoast-breadcrumb]

Australië

Australië was het eerste land buiten Rusland waar de Buteyko Methode bekend werd. Het Australisch Astmafonds heeft begin 1995 de Methode laten onderzoeken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Simon Bowler en Professor Dr. Charles Mitchell. Twee erkende astma specialisten en beiden werkzaam op de longafdeling van een ziekenhuis. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Mater Ziekenhuis in Brisbane. De groep die aan het onderzoek meededen waren astma patiënten in de leeftijd van 12 tot 70 jaar. De patiënten hadden stabiele astma en gebruikten hiervoor medicatie (ontstekingsremmer en een  luchtwegverwijder). Allereerst werd de ademhaling onderzocht. De norm voor een gezonde ademhaling is ongeveer 5 liter lucht per minuut (d.w.z. in totaal wordt 5 liter lucht in- en uitgeademd). Het gemiddelde bij deze groep astmapatiënten lag op ongeveer 14 lt/min. De conclusie was dat men duidelijk teveel ademde.

Er werden 2 groepen gevormd:

  1. De Buteyko groep. Zij kregen zeven keer anderhalf uur ademhalingsoefeningen volgens de Buteyko Methode.
  2. De controlegroep. Zij kregen in dezelfde tijd fysiotherapeutische ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Resultaten

Na drie maanden oefenen bleek:

  • Dat de Buteyko groep het gebruik van luchtwegverwijders met gemiddeld 96% verminderd had.
  • Het gebruik van ontstekingsremmers was met gemiddeld 49% gedaald.

Het medicijngebruik bij de controlegroep was niet significant veranderd.

Opnieuw werd bij beide groepen gemeten hoeveel men per minuut ademde. Het bleek daarbij de dat ademhaling bij de Buteyko groep sterk verminderd was. Van gemiddeld 14,0 lt/min naar 9,6 lt/min. Een duidelijke aanwijzing dat het behaalde resultaat (minder astma-aanvallen en dus minder medicijngebruik) het gevolg is van een rustiger ademhaling.

Buteyko-groep  Controlegroep
Aantal  astmapatiënten 19 20
Ademhaling bij begin
(liter/min)
14,0 14.2
Gebruik luchtwegverwijder
(na 3 maanden)
96% minder 7% minder
Gebruik ontstekingsremmer
(na 3 maanden)
49% minder Gelijk gebleven
Ademhaling na 3 maanden
(liter/min)
9.6 13,3

Het  onderzoek is gepubliceerd in het Medical Journal of Australia. Hieronder vindt u een directe link naar het complete artikel.

Artikel in Medical Journal of Australia

Inschrijven cursus

Heeft u interesse in een van onze Buteyko cursussen? U kunt uzelf via het contactformulier inschrijven.

Buteyko cursus in Bergen op Zoom

3 bijeenkomsten in april 2021

Maandag 12-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Maandag 19-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Maandag 26-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur

3 bijeenkomsten in mei 2021

Dinsdag 17-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Dinsdag 24-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Dinsdag 31-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur

3 bijeenkomsten in juni 2021

Woensdag 09-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Woensdag 16-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Woensdag 23-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur