In order to live, the three ingredients of water, food and air are vital but which is more important?

[yoast-breadcrumb]

Engeland

In 2003 heeft het medische blad Thorax een onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd door een aantal artsen van de longafdeling van het City Hospital in Nottingham, Engeland.

Aan het onderzoek deden niet rokende vrijwilligers mee. Elk van hen had stabiele astma.

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen:

  1. De eerste groep, de Buteyko groep leerde van een Buteyko therapeut gedurende vijf sessies van twee uur de Buteyko Methode.
  2. De tweede groep leerde omgaan met een “Pink City Lung Exerciser” (PLCE). Dit is een apparaat dat een zekere weerstand bij het uitademen geeft. De uitademing wordt daarbij twee keer zo lang als de inademing waardoor de ademhaling hopelijk rustiger wordt.
  3. De derde groep (controlegroep) kreeg een apparaat dat veel leek op de PCLE maar waarbij men geen weerstand ondervond bij het ademen (een nep – of placebo apparaat).

De drie groepen werden zes maanden lang gevolgd. Daarbij hielden de deelnemers zelf allerlei gegevens bij zoals hoeveel men oefende, welke medicijnen men gebruikte en of men veel of weinig last had van astma.

Resultaten

In totaal hebben 69 astmapatiënten aan het onderzoek meegedaan (22 van de controlegroep, 23 van de Buteyo groep en 24 van de PCLE groep).

Bij het begin van het onderzoek was het dagelijks gebruik van kortwerkende luchtwegverwijders (zoals Ventolin) bij de drie groepen gelijk en lag op een gemiddelde van twee putjes per dag.

Kijkend naar de resultaten na zes maaden dan blijkt dat niemand van de Buteyko groep nog een kortwerkende luchtwegverwijder gebruikt. Bij de controlegroep en de PCLE groep bleven deze scores onveranderd. Bij de Buteyko groep was er echter een duidelijke verbetering: de klachtenscore daalde van 4,0 naar 1,0.

Ook was de Buteyko groep al bezig met het afbouwen van het gebruik van hun ontstelingsremmers. Na zes maanden oefenen was het gebruik hiervan bij de Buteyko groep met 42% afgenomen.

Buteyko-groep  Controlegroep
Aantal  astmapatiënten 23 22
Luchtwegverwijder
(bij begin)
2 pufjes / dag 2 pufjes / dag
Ontstekingsremmer
(bij begin)
757 µg / dag* 603 µg / dag*
Symptoomscores
(bij begin)
4** 3,5
Luchtwegverwijder
(na 6 maanden)
100% minder Gelijk gebleven
Ontstekingsremmer
(na 6 maanden)
42% minder Gelijk gebleven
Symptoomscores
(na 6 maanden)
Was 4, nu 1 Gelijk gebleven


*
  1 µg = 1 microgram

 **  Astmasymptomen-score per dag
(van 0 = geen last t/m 13 = erg veel last)

De conclusie die de onderzoekers aan hun artikel in Thorax meegeven is (vrij vertaald):

“De Buteyko Methode kan astmasymptomen verbeteren en het gebruik van kortwerkende luchtverwijders verminderen, maar het lijkt de longfunctie of longgevoeligheid niet te veranderen”.

Een samenvatting kan gelezen worden op de website van Thorax.

Artikel in Thorax

Inschrijven cursus

Heeft u interesse in een van onze Buteyko cursussen? U kunt uzelf via het contactformulier inschrijven.

Buteyko cursus in Bergen op Zoom

3 bijeenkomsten in april 2021

Maandag 12-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Maandag 19-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Maandag 26-04-2021 20.00 t/m 21.30 uur

3 bijeenkomsten in mei 2021

Dinsdag 17-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Dinsdag 24-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Dinsdag 31-05-2021 20.00 t/m 21.30 uur

3 bijeenkomsten in juni 2021

Woensdag 09-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Woensdag 16-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur
Woensdag 23-06-2021 20.00 t/m 21.30 uur